• Vitajte na stránkach našej školy

   Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   Čítať viac
  • Novinky

     • Výlet na hrad Červený Kameň

      V pondelok, 3. 6. 2024, naši žiaci z triedy 1.A, 1.B a 2. ročníka absolvovali výlet na hrad Červený Kameň. Vďaka pútavej prehliadke žiaci navštívili rôzne zákutia hradu, ktoré im priblížili každodenný život majiteľov hradu v minulosti. Dopočuli sa veľa dobových zvyklostí, zaujímavostí, a tiež mali možnosť si prezrieť dobové interiérové zariadenie, ku ktorým sa viazal nejeden pútavý príbeh.

     • McDonald’s Cup

      Keď poviete futbalový turnaj detí, väčšine fanúšikov sa vybaví McDonald’s Cup. Najväčšie športové podujatie svojho druhu na Slovensku. Za 25 rokov si tento legendárny turnaj zahralo viac ako 250-tisíc chlapcov a dievčat, ktorí vytvorili 36-tisíc tímov.

      A my sme radi, že naša škola mohla byť súčasťou! Dňa 15.5.2024 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola už spomínaného turnaja, ktoré sa konalo v Jaslovských Bohuniciach. Mali sme možnosť sa stretnúť a zahrať si s tými najlepšími z každého okresu. Naši žiaci bojovali každý zápas, robili všetko čo bolo v ich silách, aby čo najlepšie reprezentovali našu školu, náš okres. Bohužiaľ to nestačilo. Nevadí! Sme 7. najlepší v Trnavskom kraji!

     • DEŇ DETÍ

      Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovenku sa slávi od roku 1952.

      Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

     • Exkurzia do Prietrže a Hlbokého

      Dňa 28.5. sa žiaci 1.B, 4. a 5. ročníka zúčastnili exkurzie do Prietrže a do Hlbokého. V Prietrži navštívili Papierničku Petrus, kde sa ako v jedinej papierničke na Slovensku vyrába papier ručne z bavlny a vody. Žiaci sa dozvedeli veľa o histórii výroby papiera, rôznych postupoch a technológiách, mohli si pozrieť proces výroby papiera, ale aj si vlastný papier aj s pridanými kvetmi vyrobiť. Bolo to veľmi zaujímavé i poučné. Navyše je Papiernička Petrus situovaná v krásnom prostredí obklopenom prírodou. Z Prietrže sme pokračovali do obce Hlboké, kde sme sa oboznámili s pamätnou tabuľou na budove fary, v ktorej bola uzákonená spisovná slovenčina. Pozreli sme si kostol, sochu Hurbana a navštívili sme aj pietne miesto pri mohyle Hurbana na miestnom cintoríne. Žiakom sa exkurzia nielen páčila, ale naučili sa aj veľa nových informácií.

     • Výtvarná súťaž KTO NÁS CHRÁNI 

      Žiačky 3. a 5. ročníka na výtvarnom krúžku maľovali na detskú výtvarnú súťaž „KTO NÁS CHRÁNI“, ktorú organizuje Záhorské osvetové stredisko v spolupráci s ORPZ Senica. Hlavnou myšlienkou je predchádzanie dopravných nehôd, úrazov, predchádzanie požiarov a podnietenie detí k bezpečnému správaniu sa.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

   • 1. hodina:  7:50 - 8:35

    2. hodina:  8:40 - 9:25

    3. hodina:  9:35 - 10:20

    4. hodina:  10:30 - 11:15

    5. hodina:  11:25 - 12:10

    6. hodina:  12:15 - 13:00

    7. hodina:  13:20 - 14:00