• Vitajte na stránkach našej školy

   Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   Čítať viac
  • Novinky

     • Koniec školského roka 2023/24

      Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.

      Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým pracovníkom, rodičom i žiakom.

     • Rozlúčka deviatakov

      Vo štvrtok 27.6.2024 sa prišli do zborovne poďakovať a rozlúčiť s pani učiteľkami naši deviataci. Pripravili si milé slová, pohostenie a pre každého kvetinku.

      Ďakujeme a želáme do ďalšej životnej etapy všetko dobré.

     • Výtvarná súťaž Po stopách umenia s Jánom Mudrochom

      Záhorská galéria v Senici pri príležitosti 40. výročia založenia galérie vyhlásila výtvarnú súťaž Po stopách umenia s Jánom Mudrochom. Jej zámerom bolo spoznávanie umeleckých diel slovenských výtvarníkov prostredníctvom zbierok galérie, ktoré žiakom slúžili ako inšpiračný zdroj.

      Súťaže sa zúčastnili dievčatá z 8. ročníka – Laura Šrámková, Veronika Kollárová a Anna Vachulová, ktoré sa zapojili v témach zátišie a figúra.

     • Návšteva Záhorskej galérie

      Dňa 26.6.2024 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili návštevy Záhorskej galérie v Senici. Galéria realizovala edukačný projekt „Po stopách umenia s Jánom Mudrochom“, v ktorom sa žiaci zoznámili s tvorbou tohto umelca z nášho regiónu. V úvode sa žiaci dozvedeli informácie o histórii galérie, prezreli si aktuálne výstavy a v závere ukázali svoju tvorivosť. V rámci tvorivých dielní dotvárali diela zo zbierky galérie. Siedmaci využili techniku kresby suchým pastelom a šiestaci kresbu fixkami na zalaminovaných obrázkoch. Šiestaci si ešte aj zasúťažili, zahrali si pexeso, v ktorom hľadali dvojice rovnakých diel (farebnú a čiernobielu kópiu). Ďakujeme pracovníčkam galérie za organizovanie takýchto workshopov a vtiahnutie detí do sveta dejín umenia.